Visa bulletin tháng 8/2022

CNW xin được gửi đến bản chuyển ngữ của bản tin visa bulletin tháng 8. So sánh với bảng tin tháng 7, các chương trình lao động không có biến chuyển gì nhiều. Ngày hành