Visa L2 cho người phụ thuộc

Vợ/chồng (kết hôn hợp pháp) và con chưa thành niên dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình có đủ điều kiện để đi cùng với người sỡ hữu visa L1 gọi là visa L2. Visa

Mở công ty tại Mỹ dễ hay khó?

Mở công ty tại Mỹ dễ hay khó? Những lời khuyên hữu ích về: địa điểm, khách hàng, loại hình doanh nghiệp cho các nhà đầu tư có ý định mở công ty tại Mỹ.