L1 - VISA ĐỊNH CƯ MỸ NHANH CHÓNG

Là doanh nhân,  việc đi nhiều nước cũng như tiếp cận với nền kinh tế, văn hóa, giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới giúp cho doanh nhân mở mang tầm nhìn

Visa L-2 cho người phụ thuộc

Vợ/chồng (kết hôn hợp pháp) và con chưa thành niên dưới 21 tuổi, chưa lập gia đình có đủ điều kiện để đi cùng với người sỡ hữu visa L-1 gọi là visa L-2. Visa

Mở công ty tại Mỹ dễ hay khó?

Mở công ty tại Mỹ dễ hay khó? Những lời khuyên hữu ích về: địa điểm, khách hàng, loại hình doanh nghiệp cho các nhà đầu tư có ý định mở công ty tại mỹ.