Chi tiết về điều kiện chương trình định cư Canada RNIP

Ngoài những nội dung tổng quan về chương trình định cư Canada thí điểm khu vực nông thôn và phía Bắc (RNIP), bài viết sau sẽ thông tin chi tiết về các yêu cầu của ứng viên tham dự.

Chương trình định cư Canada RNIP 2020

Chương trình thí điểm nhập cư khu vực nông thôn và phía Bắc Canada đã bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng 11/2019.

RNIP là con đường giúp người lao động nước ngoài đến Canada sinh sống lâu dài với tư cách thường trú nhân. Chương trình dự kiến sẽ được chính phủ Canada thực hiện vào đầu năm sau. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn nhớ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để có thể tham gia ngay khi RNIP chính thức được triển khai.

Yêu cầu chung của chương trình RNIP

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình định cư Canada thí điểm RNIP, đương đơn phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Nhận được thư giới thiệu từ một khu vực được chỉ định theo chương trình RNIP
 • Có kinh nghiệm làm việc đủ điều kiện hoặc đã tốt nghiệp từ một trường phổ thông tại khu vực tham gia.
 • Có thư mời nhận được từ chủ lao động (Job offer).
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu.
 • Đáp ứng yêu cầu giáo dục tối thiểu.
 • Chứng minh đương đơn có đủ điều kiện tài chính để sống trong giai đoạn tham dự chương trình ở Canada.
 • Có ý định sống trong khu vực tham dự theo chương trình RNIP.

Kinh nghiệm làm việc

Đương đơn cần 1 năm kinh nghiệm làm việc liên tục (ít nhất 1.560 giờ) trong 3 năm qua.

Cách tính số giờ làm việc:

 • Số giờ làm việc làm cả bán thời gian và toàn thời gian. Đương đơn có thể tính số giờ làm việc với các chủ lao động khác nhau, nhưng phải cùng 1 nghề và số giờ làm việc phải trong khoảng thời gian ít nhất là 12 tháng.
 • Số giờ làm việc này có thể ở trong hoặc ngoài Canada. Nếu làm việc ở Canada, đương đơn phải là cư dân tạm thời có giấy phép làm việc tại Canada.
 • Không được tính số giờ làm việc không được trả lương, ví dụ như làm tình nguyện hoặc thực tập không lương.
 • Không được tính số giờ làm việc mà đương đơn làm cho chính mình (self-employed).

Thư giới thiệu từ khu vực được chỉ định

Đương đơn phải nhận được thư giới thiệu từ 1 khu vực được chỉ định theo chương trình RNIP. Các khu vực được chỉ định sẽ quyết định giới thiệu đương đơn dựa trên:

 • Ý định sinh sống trong khu vực của đương đơn.
 • Thư mời nhận việc của đương đơn trong khu vực và nhu cầu kinh tế của khu vực.
 • Kinh nghiệm làm việc và kỹ năng của đương đơn.
 • Mối quan hệ của đương đơn với cộng đồng.

Kinh nghiệm làm việc của đương đơn 

Vị trí và tính chất công việc đảm nhiệm chính phải nằm trong bảng liệt kê Phân loại quốc gia (NOC) của chính phủ Canada.

Đương đơn có thể tìm hiểu những công việc liên quan bằng cách tìm kiếm chức danh công việc trên trang web của NOC.

Thư mời nhận việc

Đương đơn phải nhận được một lời mời làm việc để làm việc tại 1 trong số các khu vực theo chương trình RNIP.

Công việc đương đơn được mời làm việc phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

 • Công việc phải toàn thời gian (làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần).
 • Công việc không được theo mùa vụ (có nghĩa là đương đơn có việc làm được trả lương đều đặn và thường xuyên trong suốt cả năm).
 • Việc làm của đương đơn là dài hạn (có nghĩa là không có ngày kết thúc).
 • Mức lương phải đáp ứng hoặc trên mức lương tối thiểu theo thư mời nhận việc của bảng NOC.
 • Kinh nghiệm làm việc của đương đơn phải chứng minh rằng đương đơn có thể thực hiện các nhiệm vụ của công việc được giao.

Yêu cầu kỹ năng

Thư mời nhận việc của đương đơn phải ở cùng cấp độ kỹ năng, trên 1 cấp hoặc dưới 1 cấp theo bảng NOC áp dụng cho kinh nghiệm làm việc của đương đơn.

Tuy nhiên, nếu kinh nghiệm của đương đơn là ở cấp độ NOC D, thì công việc của đương đơn phải cùng mục nghề nghiệp.

Ví dụ về cách tính yêu cầu kỹ năng:

 • Thư mời nhận việc NOC 0: kinh nghiệm làm việc trong NOC 0 hoặc A
 • Thư mời nhận việc NOC A: kinh nghiệm làm việc trong NOC 0, A hoặc B
 • Thư mời nhận việc NOC B: kinh nghiệm làm việc trong NOC A, B hoặc C
 • Thư mời nhận việc NOC C: kinh nghiệm làm việc trong NOC B hoặc C
 • Thư mời nhận việc NOC D: kinh nghiệm làm việc trong cùng một nghề nghiệp

Chính phủ Canada sẽ xem xét các nhiệm vụ được giao trong thư mời nhận việc của đương đơn để xem xét rằng đã đáp ứng mức độ kỹ năng NOC hay chưa.

Bảng phân loại nghề nghiệp NOC Canada

Chính phủ Canada sử dụng hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) để phân loại công việc (nghề nghiệp). Các công việc được nhóm dựa trên loại:

Bảng phân loại các nhóm công việc của chính phủ Canada

Bảng phân loại các nhóm công việc của chính phủ Canada.

Yêu cầu ngôn ngữ

Đương đơn phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu dựa trên danh mục NOC áp dụng cho thư mời làm việc trong khu vực, cụ thể như sau:

 • NOC 0 và A: CLB 6
 • NOC B: CLB 5
 • NOC C và D: CLB 4

Điểm CLB được quy đổi sang IELTS như sau:

Quy đổi tiếng Anh CLB Canada sang IELTS Đương đơn phải cung cấp bằng/chứng nhận ngôn ngữ từ kì thi chính thức và phải dưới 2 năm kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu về kỹ năng và ngôn ngữ được tóm tắt như sau:

Bảng yêu cầu ngôn ngữ tương ứng với nhóm ngành nghề trong chương trình RNIP

Bảng yêu cầu ngôn ngữ tương ứng với nhóm ngành nghề trong chương trình RNIP.

Yêu cầu về trình độ giáo dục

Đương đơn phải đạt được yêu cầu về giáo dục như sau:

 • Bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc
 • Một báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA), từ một tổ chức được chỉ định hoặc cơ quan chuyên môn, cho thấy rằng đương đơn đã hoàn thành chứng chỉ nước ngoài mà ngang bằng với trường trung học Canada (trung học)
 • Báo cáo ECA phải dưới 5 năm vào ngày nộp đơn của đương đơn
 • Báo cáo ECA ban đầu phải được phát hành vào hoặc sau ngày tổ chức được chỉ định.

Yêu cầu đối với du học sinh quốc tế

Đương đơn sẽ được miễn các điều kiện về kinh nghiệm làm việc ở trên nếu đương đơn là một sinh viên quốc tế tốt nghiệp với:

 1. Thư giới thiệu (credential) từ trường Trung Học (kéo dài hơn 2 năm) và đương đơn phải:
 • Là học sinh học toàn thời gian trong suốt quá trình 2 năm học.
 • Nhận được thư giới thiệu trong vòng 18 tháng trước khi nộp đơn xin thẻ thường trú.
 • Sống trong khu cộng đồng ít nhất 16/24 tháng trong thời gian học ở đây để nhận được thư giới thiệu.

Hoặc

 1. Có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn và đương đơn phải:
 • Là học sinh toàn thời gian trong suốt quá trình học để nhận được bằng.
 • Có được bằng trong vòng 18 tháng trước khi nộp đơn cho chương trình RNIP.
 • Sống trong khu cộng động trong suốt thời gian học để nhận được bằng.

Đương đơn KHÔNG ĐƯỢC nộp đơn với tư cách là du học sinh quốc tế nếu thư giới thiệu (credential (*) là đến từ chương trình học:

 • Học tiếng anh hoặc tiếng Pháp kéo dài hơn nửa thời gian khóa học.
 • Học từ xa kéo dài hơn nửa thời gian của khóa học.
 • Là học bổng được tặng và yêu cầu đương đơn phải quay về nước để làm việc sau khi học xong.

(*) Credential: là bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc thương mại hoặc học nghề từ một tổ chức tài trợ cộng đồng của Canada, giới thiệu bạn cho một công việc nào đó. Bạn phải có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ trong suốt thời gian học.

Yêu cầu chứng minh tài chính trong chương trình RNIP 

Trừ khi đương đơn đã làm việc một cách hợp pháp tại Canada, đương đơn phải chứng minh có đủ tiền để hỗ trợ cho bản thân và mọi người trong gia đình khi nhận được chấp thuận vào sinh sống tại trong khu vực chỉ định.

Đương đơn phải chứng minh rằng có đủ tiền để hỗ trợ bất kỳ thành viên nào trong gia đình mà đương đơn có thể có, ngay cả khi họ không đến Canada cùng đương đơn.

Bằng chứng về tài chính của đương đơn có thể là 1 hoặc nhiều hơn những mục sau:

 • Sao kê tài khoản ngân hàng.
 • Tài liệu cho thấy bất động sản hoặc các khoản đầu tư khác (như cổ phiếu, trái phiếu, giấy nợ, tín phiếu kho bạc, v.v.).
 • Tài liệu đảm bảo thanh toán một khoản tiền phải trả cho đương đơn (chẳng hạn như hối phiếu ngân hàng, séc, séc du lịch hoặc séc chuyển tiền).

Số tiền đương đơn cần để chứng minh tùy thuộc vào quy mô của gia đình đương đơn. Chính phủ Canada sẽ cập nhật số tiền này mỗi năm, ví dụ:

Chứng minh tài chính cho trong chương trình RNIP

Để định cư Canada thành công, đương đơn phải chứng minh bản thân và gia đình có khả năng tài chính để sống tốt tại Canada.

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình Express Entry, doanh nhân đầu tư và diện lao động AIPP cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.Xem thêm tin tức định cư Canada: