Những điều cần biết về quy định mới của chương trình đề cử tỉnh bang BC PNP

Năm 2020, chương trình định cư Canada Đề cử tỉnh bang British Columbia diện doanh nhân cơ bản (Base Category Entrepreneur) cập nhật các thay đổi từ ngày 29/1. Xoay quanh các quy định mới, chính phủ tỉnh bang British Columbia đã có tài liệu giải đáp những thắc mắc thường gặp để các doanh nhân được rõ.

British Columbia là tỉnh bang thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến thành lập công ty và sinh sống thông qua chương trình BC PNP.

Tại sao tỉnh bang BC giới thiệu yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu đối với người nộp đơn chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân?

Nhiều bằng chứng đã cho thấy thành thạo một trong những ngôn ngữ chính của Canada có ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế và sự hòa nhập cộng đồng của những người nhập cư vào Canada.

Năm 2015, chính phủ Canada đã bổ sung yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho hầu hết các chương trình BC PNP diện kĩ năng và lao động phổ thông.

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu hiện nay (áp dụng từ ngày 29/1/2020) cũng là một phần của chương trình BC PNP định cư diện doanh nhân – Hạng mục cơ bản (Base category) và Định cư diện doanh nhân – Thí diểm doanh nhân khu vực (Regional Pilot) (áp dụng từ tháng 3/2019)

Chính phủ tỉnh bang BC giới thiệu yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu để ủng hộ việc thiết lập doanh nghiệp thành công của các doanh nhân nhập cư và giúp họ hòa nhập vào các cộng đồng ở British Columbia

Giới thiệu về yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cũng là một phần trong thỏa thuận của British Columbia với chính phủ liên bang.

Xem thêm:

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu là gì?

Trình độ ngôn ngữ chúng tôi đang giới thiệu là CLB4 và khá cơ bản, đảm bảo khả năng giao tiếp cần thiết, hiểu được đoạn hội thoại và đọc được các chỉ dẫn đơn giản.

Người phụ thuộc của đương đơn như là vợ/chồng hoặc con cái, cũng sẽ phải thỏa mãn yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu?

Không cần, tiêu chuẩn chỉ áp dụng đối với đương đơn chính.

Vào giai đoạn nào của tiến trình các đương đơn định cư doanh nhân BC PNP sẽ bị bắt buộc chứng minh sự thông thạo ngôn ngữ của họ?

Đương đơn chương trình định cư doanh nhân BC PNP (EI) – Regional Pilot được yêu cầu trình bằng chứng thông thạo ngôn ngữ vào thời điểm đăng kí.

Đương đơn chương trình định cư doanh nhân BC PNP (EI) – Base Category được yêu cầu trình bằng chứng thông thạo ngôn ngữ vào lúc đề cử (theo tiến trình hồ sơ là vào khoảng 3-4 năm sau khi họ đăng kí chương trình)

Tại sao thời điểm chứng minh thông thạo ngôn ngữ của 2 loại chương trình lại khác nhau?

Chương trình BC PNP EI – Regional Pilot là chương trình thí điểm 2 năm cho đương đơn doanh nhân, những người đang tìm kiếm cuộc sống định cư ở những cộng đồng nhỏ hơn.

Những doanh nghiệp nộp đơn chương trình EI – Regional Pilot được yêu cầu gặp gỡ các cộng đồng để sắp xếp các chuyến đi khảo sát và đề nghị chuyển đến từ cộng đồng. Có trình độ ngôn ngữ tiếng Anh tối thiểu tại thời điểm đăng ký là nhân tố quan trọng cho sự thành công của đương đơn, chủ lao động và các cộng đồng.

Những doanh nghiệp nộp đơn chương trình EI – Base Category có thể đề xuất thành lập một doanh nghiệp ở bất cứ đâu tại BC

Đương đơn BC PNP (EI) – Base Category không bị yêu cầu chuyến đi khảo sát hay cần phải có cuộc gặp trước với cộng đồng.

Đối với chương trình BC PNP (EI) – Base Category chúng tôi yêu cầu ngôn ngữ bắt buộc trước đề cử, thay vì vào lúc nộp đơn, để cung cấp cho đương đơn cơ hội để cải thiện khả năng ngôn ngữ của họ trước khi chuyển đến BC thành lập doanh nghiệp.

Điều gì xảy ra nếu doanh nhân không thể đạt yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu?

Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu sẽ được đăng trên trang web Welcome BC vậy nên tất cả những ứng viên tiềm năng cho chương trình BCPNP (EI) – Base Category nhận ra những yêu cầu ngôn ngữ trước tiên.

Chúng tôi cũng sẽ bao gồm những chi tiết về yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu thông qua tiến trình nộp đơn, từ lúc đăng kí cho đến khi đề cử.

Đạt yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu là điều kiện của đề cử. Đề cử không thể được chấp thuận nếu yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu không đạt.

Các bước chương trình BC PNP

Những tỉnh bang khác có yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu cho định cư doanh nhân không?

Những tỉnh bang sau đây đưa ra chương trình doanh nhân dưới đề cử tỉnh bang của họ:

  • Alberta
  • Manitoba
  • New Brunswick
  • Newfoundland and Labrador
  • Northwest Territories
  • Nova Scotia
  • Ontario
  • Prince Edward Island
  • Saskatchewan
  • Yukon

Alberta (Chủ nông trại), Yukon (chương trình đề cử doanh nghiệp) và Saskatchewan (chương trình doanh nhân) là những khu vực pháp lý duy nhất không áp dụng tiêu chuẩn ngôn ngữ tối thiểu cho các ứng viên doanh nhân.

Tại sao BC PNP Doanh nhân chấm dứt lựa chọn đề xuất nhân viên chủ chốt trong chương trình?

Trước đây, những ứng viên doanh nhân của chương trình BCPNP (EI) – Base Category có thể đề xuất nhân viên chủ chốt, người có chuyên môn cần thiết để thực hiện thành công đề xuất kinh doanh của họ. Nhân viên chủ chốt tiêu biểu có những bộ kĩ năng quan trọng bổ sung cho các khả năng của doanh nhân.

Giữa tháng 7/2015 và 11/2019, những ứng viên nhân viên chủ chốt chiếm chỉ 4% tất cả các đơn định cư doanh nhân.

Với mức sử dụng thấp này, chính phủ Canada sẽ loại bỏ lựa chọn nhân viên chủ chốt khỏi chương trình BCPNP (EI) – Base Category. Sự thay đổi này sẽ cho phép đương đơn chính thực hiện quá trình hoạt động hằng ngày của doanh nghiệp nhiều hơn, tăng tương tác với các nhà cung cấp và khách hàng, điều này sẽ giúp cải thiện sự thành thạo ngôn ngữ của họ.

Khi nào những thay đổi này có hiệu lực?

Giới thiệu yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu và xóa bỏ lựa chọn nhân viên chủ chốt có hiệu lực kể từ ngày 29/01/2020.

Những doanh nhân đã nộp đơn có bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này hay không?

Những thay đổi này không áp dụng đối với những doanh nhân đã đăng kí/nộp đơn chương trình BCPNP (EI) – Base Category trước thời gian nói trên.

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình BC PNP cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.

Tư vấn trực tuyến định cư canada


Xem thêm tin tức định cư Canada: