Định cư Canada với chương trình Thí điểm Nông nghiệp Thực Phẩm (AFIP)

Chương trình thí điểm sẽ giúp giải quyết nhu cầu lao động của ngành nông nghiệp-thực phẩm Canada, đặc biệt là chế biến thịt và sản xuất nấm. Thông qua đó, các lao động nước ngoài được cấp thẻ thường trú nhân để sinh sống ổn định, lâu dài tại Canada. Năm 2020, đây là một trong những chương trình nhập cư hứa hẹn sẽ bùng nổ tại Canada.

Định cư Canada Agri-Food

Đây là chương trình thí điểm nhập cư, bắt đầu áp dụng từ tháng 3/2020 và kéo dài trong 3 năm tương tự như RNIP mà CNW thường xuyên đưa tin gần đây.

Chương trình thí điểm Nông nghiệp – thực phẩm là gì?

 • Thí điểm định cư nông nghiệp – thực phẩm là một chương trình ngành nghề cụ thể. Mục tiêu của chương trình nhằm giúp giải quyết nhu cầu lao động ngành nông nghiệp-thực phẩm Canada, đặc biệt là chế biến thịt và sản xuất nấm.
 • Chương trình thí điểm nhằm thu hút những lao động có kinh nghiệm đến làm việc tại Canada. Không phải là lao động thời vụ, chương trình hướng đến thiết lập và ổn định kinh tế ở Canada và hỗ trợ nhu cầu lao động liên tục cho ngành nông nghiệp – thực phẩm.
 • Chương trình thí điểm này sẽ kéo dài trong vòng 3 năm, từ năm 2020 – 2023.
Xem: Việc làm định cư Canada chương trình Thí điểm Nông nghiệp – Thực phẩm

Ưu thế chương trình Thí điểm Nông nghiệp – thực phẩm

 • Người phối ngẫu cùng sang Canada được xin giấy phép làm việc mở (open work permit) để tìm việc làm tại Canada.
 • Khi làm việc đủ thời gian 01 năm, người lao động được nộp đơn xin thường trú nhân Canada.
 • Chính phủ Canada có chính sách yêu cầu người tuyển dụng lao động trong chương trình có kế hoạch hỗ trợ người lao động trong quá trình nộp đơn thường trú nhân.

Quy trình chương trình thí điểm Nông nghiệp – thực phẩm

 • Ứng viên cần tìm một công việc với nhà tuyển dụng thuộc một trong những ngành nghề được liệt kê là đủ điều kiện cho chương trình thí điểm.
 • Có được một lời mời làm việc đủ điều kiện và thoả những yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, yêu cầu ngôn ngữ, tuổi, trình độ…, ứng viên sẽ đủ điều kiện xin cấp thẻ thường trú.
 • Chi tiết bổ sung về quy trình các bước nộp đơn xin thường trú thông qua chương trình thí điểm này sẽ được chính phủ Canada công bố vào tháng 3/2020.

Các ngành và nghề đủ điều kiện

 • Ngành nghề kinh doanh của chủ lao động.
 • Các ngành được phân loại bởi hệ thống phân loại ngành Bắc Mỹ (NAICS). Bạn có thể xem giải thích ngành cụ thể bằng cách tìm kiếm mã ngành dưới đây trên trang web NAICS. Để hỗ trợ đơn của bạn bằng cách đưa ra lời mời làm việc, nhà tuyển dụng sẽ cần cung cấp những thông tin này.
 • Những ngành đủ điều kiện cho chương trình thí điểm nông nghiệp-thực phẩm
 • Sản xuất sản phẩm thịt (NAICS 3116)
 • Sản xuất nhà kính, vườn ươm và trồng hoa, bao gồm cả sản xuất nấm (NAICS 1114)
 • Chăn nuôi, ngoại trừ nuôi trồng thủy sản (NAICS 1121, 1122, 1123, 1124 hoặc 1129)

Nhóm ngành nghề thuộc chương trình

Các công việc đủ điều kiện theo chương trình thí điểm được phân loại theo mã Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC). Bạn có thể xem mô tả bằng cách tìm kiếm tiêu đề công việc trên trang web Phân loại ngành nghề quốc gia. Đối với mỗi ngành đủ điều kiện, các công việc được liệt kê bên dưới:

Đối với sản xuất sản phẩm thịt:

 • Bán lẻ thịt (NOC B 6331)
 • Đồ tể công nghiệp (NOC C 9462)
 • Giám sát viên nông trại và công nhân chuyên ngành chăn nuôi (NOC B 8252)
 • Lao động chế biến thực phẩm (NOC D 9617)

Đối với sản xuất nhà kính, vườn ươm và trồng hoa, bao gồm cả sản xuất nấm:

 • Giám sát viên nông trại và công nhân chuyên ngành chăn nuôi (NOC B 8252)
 • Công nhân nông trại nói chung (NOC C 8431)
 • Lao động thu hoạch (NOC D 8611)

Đối với chăn nuôi, không bao gồm nuôi trồng thủy sản:

 • Giám sát viên nông trại và công nhân chuyên ngành chăn nuôi (NOC B 8252)
 • Công nhân nông trại nói chung (NOC C 8431)

Hạn ngạch đơn theo việc làm

Để đảm bảo rằng các nhu cầu lao động được phân bổ đều cho các nhóm ngành nghề, chính phủ Canada giới hạn hàng năm về số lượng đơn sẽ được xử lý cho mỗi nghề nghiệp. Cụ thể hạn ngạch chương trình Agri Food (AFIP) như sau:

 • 50 đơn sẽ nhận được lời mời làm việc đủ điều kiện cho công việc Giám sát viên trang trại hoặc Công nhân chuyên ngành chăn nuôi (NOC B 8252)
 • 1470 đơn sẽ nhận được lời mời làm việc đủ điều kiện cho công việc Đồ tể công nghiệp (NOC C 9462) hoặc Bán lẻ thịt (NOC B 6331)
 • 730 đơn sẽ nhận được lời mời làm việc đủ điều kiện cho công việc Lao động chế biến thực phẩm (NOC D 9617)
 • 200 đơn sẽ nhận được lời mời làm việc đủ điều kiện cho công việc Công nhân nông trại nói chung (NOC C 8431)
 • 300 đơn sẽ nhận được lời mời làm việc đủ điều kiện cho công việc Lao động thu hoạch (NOC D 8611)

Chương trình thí điểm sẽ kéo dài trong 3 năm. Trong năm đầu tiên và cuối cùng của chương trình, hạn ngạch tối đa sẽ được điều chỉnh dựa trên giai đoạn duy trì mỗi năm.

Phí sẽ được hoàn lại trong trường hợp nộp đơn nhưng bị từ chối vì lý do hết hạn ngạch trong năm.

Yêu cầu chương trình

Yêu cầu đương đơn
Để đủ điều kiện tham gia Chương trình thí điểm nhập cư nông nghiệp- thực phẩm, người nộp đơn cần thoả các điều kiện sau:

 • Có kinh nghiệm làm việc
 • Có một lời mời làm việc đủ điều kiện
 • Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu
 • Đáp ứng yêu cầu giáo dục tối thiểu.
 • Chứng minh bạn có đủ tiền sinh sống trong quá trình bản thân và gia đình chuyển đến cư trú tại Canada.

Kinh nghiệm làm việc

1 năm kinh nghiệm làm việc, không tính dạng lao động thời vụ (tối thiểu 1560 tiếng) trong vòng 3 năm. Kinh nghiệm làm việc của bạn phải ở nghề đủ điều kiện trong nhóm ngành nghề quy định trong chương trình AFIP.

Hoặc kinh nghiệm làm việc tích luỹ được tại Canada khi làm việc tại đây theo chương trình lao động ngắn hạn dành cho người nước ngoài.

Cách tính thời gian kinh nghiệm làm việc:

Tính số giờ làm công việc toàn thời gian

 • Số giờ ở các công việc đủ điều kiện có thể khác nhau và với các chủ lao động khác nhau
 • Số giờ phải được tích lũy trong tổng thời gian ít nhất là 12 tháng. Không chấp nhận trường hợp đủ số giờ làm việc nhưng thời gian dưới 12 tháng.
 • Số giờ phải được tích lũy khi làm việc hợp pháp tại Canada theo Chương trình Lao động nước ngoài tạm thời trên cơ sở Đánh giá tác động thị trường lao động với thời gian tối thiểu 12 tháng
  • Không tính số giờ không được trả lương, làm tình nguyện hoặc thực tập không lương.
  • Không tính số giờ trong trường hợp người lao động tự làm chủ.

Lời mời làm việc (Job offer)

Người nộp đơn phải có lời mời làm việc từ chủ lao động trong chương trình AFIP với ngành nghề trong chương trình.

Điều kiện yêu cầu cho công việc AFIP:

 • Công việc toàn thời gian. (Bạn phải làm việc ít nhất 30 giờ mỗi tuần).
 • Công việc không mang tính thời vụ. (Có nghĩa là đương đơn có việc làm được trả lương đều đặn và thường xuyên trong suốt cả năm).
 • Việc làm của đương đơn là dài hạn(có nghĩa là không có ngày kết thúc).
 • Mức lương phải đáp ứng hoặc vượt quá mức lương phổ biến của Ngân hàng việc làm (Job’s Bank) cho nghề nghiệp được chỉ định trong lời mời làm việc.
 • Lời mời làm việc của bạn phải dành cho một công việc ở Canada, ngoại trừ tỉnh bang Québec.

Yêu cầu ngôn ngữ

 • Bạn phải chứng minh khả năng của mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu của chương trình thí điểm Nông nghiệp-thực phẩm là CLB/NCLC 4.
 • Đương đơn phải gửi kết quả từ bài kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định. Những kết quả này phải trong 2 năm gần nhất khi bạn nộp đơn.
 • Yêu cầu trình độ giáo dục

Bạn phải có:

 • Bằng tốt nghiệp trung học Canada hoặc
 • Một báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA), từ một tổ chức được chỉ định hoặc cơ quan chuyên môn, cho thấy rằng đương đơn đã hoàn thành chứng chỉ nước ngoài mà ngang bằng với trường trung học Canada
 • Báo cáo ECA phải dưới 5 năm vào ngày nộp đơn của đương đơn
 • Báo cáo ECA ban đầu phải được phát hành vào hoặc sau ngày tổ chức được chỉ định.

Yêu cầu về tài chính

 • Trừ khi đương đơn đã làm việc một cách hợp pháp tại Canada, đương đơn phải chứng minh có đủ tiền để hỗ trợ cho bản thân và các thành viên gia đình khi nhận được chấp thuận vào sinh sống tại trong khu vực chỉ định.
 • Đương đơn phải chứng minh có đủ tiền để hỗ trợ bất kỳ thành viên phụ thuộc trong gia đình, ngay cả khi họ không đến Canada cùng đương đơn.
 • Bạn sẽ cần có ít nhất 50% của tổng số tiền lương 1 năm theo định mức thu nhập thấp được công bố trong năm bạn nộp đơn.
 • Mức thu nhập thấp được chính phủ Canada công bố hàng năm.

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình AFIP, Express Entry, doanh nhân đầu tư và diện lao động AIPP, RNIP cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.


Xem thêm tin tức định cư Canada: