Chương trình OINP – Định cư Ontario diện doanh nhân với tài sản ròng chỉ từ 400.000 CAD

Chương trình định cư đề cử tỉnh bang Ontario diện doanh nhân (OINP – Entrepreneur) đã điều chỉnh các điều kiện về vốn và ngôn ngữ, giúp các nhà đầu tư “rộng đường” hơn khi thành lập doanh nghiệp, kinh doanh và định cư Canada. Với mức đầu tư chỉ từ 200.000 CAD, tài sản ròng 400.000 CAD cùng tiếng Anh CLB 4, đây là chương trình định cư Canada thu hút sự quan tâm lớn hiện nay.

Định cư Canada diện đề cử tỉnh bang Ontario doanh nhân

10 ưu thế chương trình định cư OINP Ontario 

 • Con đường định cư Canada rõ ràng với kế hoạch và thời gian được xác định theo lộ trình: Nộp thư bày tỏ nguyện vọng –> nộp đơn kèm kế hoạch kinh doanh –> Xét duyệt –> Cấp giấy phép lao động (work permit) –> Đến Ontario triển khai kinh doanh –> Nhận đề cử –> Nộp đơn xin PR –> Trở thành Thường trú nhân.
 • Được đầu tư, sinh sống và làm việc tại tỉnh bang Ontario, trung tâm tài chính của Canada, nơi có cả 2 thủ đô là Ottawa và Toronto.
 • Cơ hội định cư Canada rộng mở đối với đa số doanh nhân, quản lý Việt Nam bởi yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ tiếng Anh, bằng cấp tham gia chương trình chỉ từ mức cơ bản.
 • Giá trị đầu tư thỏa điều kiện chương trình chỉ từ 200.000 CAD và yêu cầu tài sản ròng của nhà đầu tư chỉ từ 400.000 CAD, thấp hơn nhiều so với các chương trình đầu tư doanh nhân đề cử tỉnh bang khác của Canada.
 • Chỉ yêu cầu kinh nghiệm kinh doanh/quản lý từ 24 tháng, thấp hơn so với các chương trình doanh nhân khác.
 • Không yêu cầu phải kinh doanh có lợi nhuận, nhà đầu tư chỉ cần tạo được từ 1 việc làm cho công dân/thường trú nhân Canada.
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh ở mức cơ bản với CLB 4 (Tương đương IELTs 4.0 general).
 • Quy định rõ các ngành nghề hợp lệ và không hợp lệ khi đầu tư để nhà đầu tư hiểu rõ.
 • Hướng dẫn chi tiết về bảng điểm giúp nhà đầu tư đánh giá năng lực bản thân ngay từ bước đầu tiên.
 • Tạo cơ hội cho nhà đầu tư được triển khai ý tưởng kinh doanh độc đáo, sáng tạo của mình vào doanh nghiệp thực sự tại Ontario.

Xem thông tin về tỉnh bang Ontario tại đây.

Tóm tắt quy trình đầu tư định cư OINP Ontario

Giai đoạn một: 

 • Chuẩn bị để gửi Thư bày tỏ nguyện vọng trực tuyến (EOI) .
 • Đăng ký EOI trực tuyến với OINP.
 • Chuẩn bị đơn đăng ký vào chương trình OINP Doanh nhân (nếu được mời đăng ký).
 • Nộp đơn OINP Entrepreneur Stream trực tuyến hoàn chỉnh, tải lên tất cả các tài liệu cần thiết và trả phí nộp đơn.
 • Tham dự phỏng vấn bắt buộc như là một phần của quá trình đánh giá hồ sơ.
 • Ký Thỏa thuận kinh doanh (Perfomance Agreement), phác thảo các điều kiện đầu tư và tạo việc làm với OINP (nếu đơn được chấp thuận).

Giai đoạn hai:

 • Nhận thư hỗ trợ từ OINP để nộp đơn xin giấy phép lao động tạm thời (work permit) lên IRCC (Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada).
 • Nhà đầu tư chuyển đến Ontario theo giấy phép làm việc tạm thời để thành lập doanh nghiệp và thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề xuất. Các doanh nhân sẽ có 20 tháng để thành lập doanh nghiệp ở Ontario.
 • Nhận đề cử từ Chính phủ bang Ontario nếu nhà đầu tư thực hiện đạt yêu cầu các điều kiện đã ký trong Thỏa thuận kinh doanh ở giai đoạn 1.
 • Nộp đơn xin thường trú Canada với IRCC trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi được đề cử. Chính quyền bang Ontario tiếp tục thực hiện giám sát nhà đầu tư trong khoảng 36 tháng dựa theo tình trạng thường trú nhân được cấp phát.

Quy trình các bước thực hiện chương trình OINP Doanh nhân định cư Canada

Quy trình các bước thực hiện chương trình OINP Doanh nhân định cư Canada.

Yêu cầu đối với người nộp đơn

 • Đối tượng thỏa điều kiện tham dự chương trình OINP là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao, có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm kinh doanh toàn thời gian trong 60 tháng gần nhất.
 • Lưu ý, nếu đương đơn vừa là chủ doanh nghiệp, vừa là nhà điều hành cấp cao thì chỉ chọn một vị trí để nộp đơn Bày tỏ nguyện vọng cho (EOI) cho chương trình OINP Doanh nhân.
  • Nếu là chủ, đương đơn phải có vai trò tích cực và sở hữu ít nhất một phần ba (33,3%) doanh nghiệp.
  • Là người quản lý cấp cao, đương đơn phải có trách nhiệm ra quyết định tương ứng trong doanh nghiệp.
 • Đương đơn phải đáp ứng mức giá trị tài sản ròng tối thiểu tương ứng theo khu vực đặt doanh nghiệp như sau:
  • Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu vực Greater Toronto (GTA), đương đơn phải có giá trị ròng tối thiểu là 800.000 CAD.
  • Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu vực GTA, đương đơn phải có giá trị ròng tối thiểu là 400.000 CAD.
  • Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thuộc lĩnh vực CNTT / Truyền thông kỹ thuật số, bất kể vị trí đặt tại trong hay ngoài GTA, đương đơn chỉ cần có giá trị ròng tối thiểu 400.000 CAD.
 • Giá trị tài sản ròng phải do bên thứ 3 là đơn vị được ủy quyền thẩm định về tính hợp lệ. Nhà đầu tư cần phải cung cấp báo cáo xác minh tài chính của bên thứ 3 trong hồ sơ tham gia chương trình OINP doanh nhân.
 • Giá trị đầu tư cá nhân tại Ontario phải đáp ứng mức tối thiểu tương ứng theo địa điểm kinh doanh:
  • Phải thực hiện đầu tư doanh nghiệp thông qua các khoản chi cần thiết cho sự hình thành và hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm tiền mặt, các khoản tương đương tiền mặt, vốn lưu động, hoặc tiền lương trả cho doanh nhân nộp đơn hoặc thành viên gia đình.
  • Nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm trong GTA, ứng viên phải đầu tư cá nhân tối thiểu là 600.000 CAD.
  • Nếu doanh nghiệp được đề xuất nằm ngoài GTA, ứng viên phải đầu tư cá nhân tối thiểu 200.000 CAD.
  • Nếu doanh nghiệp được đề xuất thuộc trong lĩnh vực CNTT / Truyền thông kỹ thuật số bất kể trong hoặc ngoài vùng GTA, ứng viên cần tư cá nhân tối thiểu 200.000 CAD.
 • Đương đơn phải có quyền sở hữu vốn tối thiểu là 33,3% (một phần ba);
 • Đối với các doanh nghiệp nằm trong GTA, nhà đầu tư phải cam kết tạo ra ít nhất hai công việc toàn thời gian, lâu dài cho công dân hoặc thường trú nhân Canada;
 • Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài GTA, nhà đầu tư phải cam kết tạo ra ít nhất một công việc toàn thời gian, lâu dài cho công dân hoặc thường trú nhân Canada;
  • Đối với các doanh nghiệp nằm trong GTA, nếu nhà đầu tư mua một doanh nghiệp hiện có thì phải tạo hai vị trí cố định toàn thời gian mới bên cạnh số nhân viên hiện tại đã có.
  • Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài GTA, nếu mua một doanh nghiệp hiện tại, nhà đầu tư phải tạo một vị trí cố định toàn thời gian mới bên cạnh bên cạnh số nhân viên hiện tại đã có.
 • Nhà đầu tư cần thực hiện ít nhất một chuyến khảo sát kinh doanh đến Ontario trong 12 tháng trước khi gửi EOI nếu chọn hình thức mua một doanh nghiệp hiện có.
 • Nhà đầu tư cần tham gia liên tục trong việc quản lý các doanh nghiệp được đề xuất.
 • Không đầu tư vốn vào doanh nghiệp với mục đích chính là lấy lãi, cổ tức hoặc lãi vốn.

* Khu vực Great Toronto bao gồm: City of Toronto and Durham, Halton, York and Peel regions

Lưu ý: Nếu nộp đơn kết hợp cùng một đối tác kinh doanh cũng đang tìm kiếm đề cử để thực hiện chương trình định cư. Cả người nộp đơn và đối tác kinh doanh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tối thiểu được liệt kê ở trên. Người nộp đơn chỉ được phép có một đối tác kinh doanh là nhà đầu tư ngoài Canada.

Định cư Canada diện đề cử tỉnh bang Ontario doanh nhân

Yêu cầu đối với doanh nghiệp tại Canada

Đề xuất doanh nghiệp thỏa điều kiện chương trình định cư OINP Ontario Doanh nhân phải đáp ứng các yêu tối thiểu sau đây:

 • Mục đích của việc kinh doanh được đề xuất phải sinh lợi nhuận thông qua việc bán hàng hóa, dịch vụ;
 • Nguồn thu nhập chính phải từ thu nhập chủ động, không phải thu nhập thụ động;
 • Doanh nghiệp được đề xuất phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Canada và tất cả các yêu cầu giấy phép và ngành công nghiệp hoạt động hợp pháp.
 • Doanh nghiệp được đề xuất phải tuân thủ tất cả luật lao động của Ontario, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tiêu chuẩn việc làm, sức khỏe, an toàn, pháp luật về quan hệ lao động;
 • Doanh nghiệp được đề xuất phải được đánh giá là lâu dài ở Ontario;
 • Nhà đầu tư hợp tác bên thứ ba phải là ngân hàng hoặc tổ chức, viện nghiên cứu đạt chứng nhận của Canada.
 • Người nộp đơn phải nộp kèm một kế hoạch kinh doanh.

Yêu cầu khi mua một doanh nghiệp có sẵn

 • Doanh nghiệp phải hoạt động liên tục bởi cùng một hoặc nhóm chủ sở hữu trong 60 tháng qua trước khi nhà đầu tư mua lại để tham gia chương trình định cư OINP Ontario Doanh nhân.
 • Nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu và một lá thư thể hiện ý định mua lại hoặc thỏa thuận mua bán.
 • Việc mua phải hoàn toàn chuyển quyền sở hữu từ chủ sở hữu trước đó cho người nộp đơn, đối tác kinh doanh của họ (nếu có).
 • Doanh nghiệp đề xuất tham gia chương trình chưa từng được sở hữu hoặc điều hành bởi người đã được đề cử theo chương trình OINP hiện tại hoặc trước đây.
 • Người nộp đơn phải duy trì tất cả các công việc toàn thời gian hiện có của doanh nghiệp.
 • Đối với các doanh nghiệp nằm trong GTA, muốn mua một doanh nghiệp hiện có, nhà đầu tư phải tạo được hai việc làm cố định toàn thời gian mới bên cạnh số nhân viên hiện tại.
 • Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài GTA, nếu mua một doanh nghiệp có sẵn, nhà đầu tư phải tạo được một việc làm cố định toàn thời gian mới bên cạnh số nhân viên hiện tại.
 • Nhà đầu tư phải duy trì, mức lương tối thiểu hiện tại và điều khoản việc làm của nhân viên đã có sẵn.
 • Kế hoạch kinh doanh đề xuất phải thể hiện được những dự định phát triển doanh nghiệp của nhà đầu tư,
 • Trong việc phân bổ ngân sách kinh doanh, nhà đầu tư phải dành ít nhất 10% khoản đầu tư cá nhân tối thiểu để cải thiện hoặc mở rộng kinh doanh tại Ontario.

Yêu cầu tối thiểu để nhận được đề cử bang Ontario

 • Sau khi thành lập doanh nghiệp và thực hiện các thỏa thuận đã ký kết, nhà đầu tư phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây để nhận được đề cử của tỉnh bang Ontario, cho phép người nộp đơn làm đơn xin thường trú tại Canada.
 • Các doanh nhân phải chứng minh trình độ ngôn ngữ chính thức Ngôn ngữ Canada CLB 4, tương đương IELTs 4.0 general.
 • Phải cư trú thực tế tại Ontario đạt 75%, tương đương 9 tháng/năm tại giai đoạn đương đơn thành lập doanh nghiệp và hoạt động tại Canada, tức thời gian thực hiện thỏa thuận kinh doanh.
 • Các doanh nhân phải tích cực tham gia vào việc quản lý hàng ngày các hoạt động kinh doanh tại Ontario.
 • Lưu ý: Người được đề cử cũng phải tiếp tục đáp ứng các điều kiện của Thỏa thuận kinh doanh, bao gồm thông tin được cung cấp trong EOI và kế hoạch kinh doanh, trong vòng 20 tháng sau khi đến Ontario.

Xem thêm: OINP Doanh nhân: Cách nộp thư bày tỏ nguyện vọng EOI và cập nhật bảng điểm chương trình

CNW rất vui khi được đồng hành cùng khách hàng trong quá trình định cư và ổn định cuộc sống tại Canada. Các cá nhân và gia đình có bất kỳ nhu cầu được tư vấn về chương trình đề cử tỉnh bang Ontario Doanh nhân cũng như tất cả các chương trình định cư, xin mời để lại thông tin vào form bên dưới hoặc liên hệ 0908835533 để được tư vấn 1:1 và hỗ trợ nhanh nhất.Xem thêm thông tin về tỉnh bang Ontario