Bản tin visa bulletin/thị thực Mỹ tháng 10: Khởi đầu năm tài chính đầy thuận lợi cho visa EB-5

Bản tin đầu tiên của năm tài chính (FY) 2022 Mỹ đánh dấu việc Việt Nam đã hết tồn đọng visa tất cả các chương trình định cư diện EB (từ EB-1 đến EB-5). USCIS không còn dành riêng cột thông báo mà nhập chung visa EB của Việt Nam vào danh mục “All Chargeability Areas Except Those Listed” hay còn gọi là “Các quốc gia trên thế giới”.

Bản tin visa bulletin/thị thực Mỹ tháng 10: Khởi đầu năm tài chính đầy thuận lợi cho visa EB-5

Tóm tắt bản tin visa bulletin thị thực Mỹ tháng 10/2021

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 (I5 & R5) vẫn chưa được gia hạn để tiếp tục hoạt động. Do đó, USCIS vẫn đang tạm ngừng cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng. Đơn đăng ký mới I-526 và đã nộp của nhà đầu tư cũng đang trong tình trạng “không xử lý” cho đến khi có thông tin mới.

Chương trình EB-5 trực tiếp (C5 & T5) cũng như các chương trình EB khác (ngoại trừ EB-4) đều đang được cấp visa, thể hiện bằng thông báo “Current”, hiện tại trong ngày ưu tiên/ ngày hành động cuối.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

 • EB-1: Lao động ưu tiên. Hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.
 • EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt. Hạng mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.
 • EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác. Hạng mức phân bổ là 28,6% dựa trên việc làm (Employment Based) cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.
 • EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo. Hạn mức visa 7.1% toàn thế giới.
 • EB-5: Tạo việc làm: 7.1% toàn thế giới, không ít hơn 3,000 visa dành riêng cho nhà đầu tư ở khu vực nông thôn và khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao; và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư tại trung tâm vùng quy định ở mục Sec. 610 Pub. L. 102-395.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

 • “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành. 

Bản tin visa bulletin/thị thực Mỹ tháng 10: Khởi đầu năm tài chính đầy thuận lợi cho visa EB-5

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates f­or Filing Applications)

 • “Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;­
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Bản tin visa bulletin/thị thực Mỹ tháng 10: Khởi đầu năm tài chính đầy thuận lợi cho visa EB-5

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • F1: Con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ.
 • F2: Vợ/chồng và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • (F2A): Vợ/chồng hợp pháp và con cái của thường trú nhân.
 • (F2B): Con trai và Con gái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân Mỹ.
 • F3: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ.
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ đã trưởng thành.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Bản tin visa bulletin/thị thực Mỹ tháng 10: Khởi đầu năm tài chính đầy thuận lợi cho visa EB-5

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)

Bản tin visa bulletin/thị thực Mỹ tháng 10: Khởi đầu năm tài chính đầy thuận lợi cho visa EB-5

Xem bản tin Visa Bulletin tháng 10/2021 bản tiếng Anh trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ travel.state.gov của USCIS TẠI ĐÂY

CNW rất vui được đồng hành cùng Quý nhà đầu tư trong hành trình định cư và sinh sống tại Mỹ, Úc, Canada, Châu Âu, Caribbean. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về đầu tư định cư kết hợp đầu tư, kinh doanh tại các quốc gia này, mời khách hàng đăng ký thông tin vào form bên dưới và liên hệ hotline: 0908835533 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm tin tức chương trình EB-5: